• Sposoby płatności

Ceny i metody płatności

1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,cła oraz inne opłaty.

2.Klient może wybrać następujące metody płatności:

a.przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b.gotówką przy odbiorze osobistym-płatność w punkcie odbioru osobistego   Sprzedawcy     (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c.gotówką za pobraniem, płatnośd dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku

realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

d.płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu

płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu

Zamówienia).

3.Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on

zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie,o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 Baner.png